2022 के 10 सर्वश्रेष्ठ कालीन Trends

सभी प्राकृतिक Design

पर्यावरण के अनुकूल Design

विभिन्न पैटर्न्स

Geometric कालीन Design

ज्वेल टोन Design

Multicolour बोल्ड कालीन Design

स्मार्ट स्ट्रिप्स कालीन Design

Multicolour कार्पेट टाइल्स Design

Soft आलीशान कालीन Design

हल्के रंग के कालीन Design